krzyz
Krzyż Wędrowników oparty jest na planie krzyża jerozolimskiego, niegdyś godła Gotfryda de Bouillon jako Obrońcy Grobu Świętego.

W kątach krzyża umieszczono cztery małe lilijki - dawniej symbole rycerskie, a dziś skautowe. Cztery lilijki symbolizują cztery kierunki świata, w które niesiemy nauczanie Kościoła. Natomiast trzy części lilijki to trzy części Przyrzeczenia Skautowego: na służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie.

W środkowej części krzyża umieszczony jest wizerunek róży, która symbolizuje bł. Eurosię Fabris Barban, patronkę naszego stowarzyszenia. Jej życie może pokazywać każdemu rodzicowi drogę do świętości.