Wędrownicy to inicjatywa wychowawcza należąca do wielkiej rodziny skautingu katolickiego inspirowanego myślą gen. Roberta Baden-Powella i o. Jakuba Sevin SJ. Prowadzimy oddzielne grupy dla chłopców (Wędrownicy św. Maksymiliana Kolbe) i dla dziewczynek (Wędrowniczki bł. Mamy Róży). W pracy z dziećmi i młodzieżą realizujemy postulat zawarty w Misji Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży:
 
Naszym dzieciom przekazujemy, że wszystko mogą zdziałać – z Bogiem, wszystko powinny zdziałać – dla Ojczyzny. Ta dawna, szlachetna myśl jest tyleż prosta, co zobowiązująca.

Wędrownicy to propozycja rodzin dla rodzin. Organizujemy się oddolnie, świadomi trudności dnia codziennego i ograniczeń,  jakie nakładają na nas obowiązki stanu. Jednocześnie budujemy wspólnotę matek i ojców, którzy widzą wartość w wychowaniu swojego dziecka na dobrego katolika i dobrego Polaka.

Wędrownicy szukają w tradycji skautingu odpowiedzi na problemy współczesności. Dlatego oprócz gier i zabaw w lesie prowadzimy formację religijną (wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego, poznawanie piękna liturgii Kościoła, udział w Krucjacie Eucharystycznej) i obywatelską (budowanie postaw patriotycznych, ofiarności i pomocy innym), a także wprowadzamy elementy przygotowania obronnego.