Nasze Prawo

Skauci  

Zasady Podstawowe
1. Skaut jest dumny ze swojej wiary i podporządkowuje jej całe swoje życie
2. Skaut jest synem Polski i dobrym obywatelem
3. Obowiązki skauta zaczynają się w domu

Prawo Skauta
1. Skaut kieruje się honorem - na jego słowie polegaj jak na Zawiszy
2. Skaut jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych
3. Skaut jest powołany do służby bliźniemu i dla jego zbawienia
4. Skaut jest przyjacielem wszystkich i bratem każdego innego skauta
5. Skaut jest uprzejmy i rycerski
6. Skaut widzi w stworzeniu dzieło Boże; szanuje rośliny i zwierzęta
7. Skaut jest posłuszny bez zastrzeżeń i niczego nie zostawia niedokończonym
8. Skaut jest panem samego siebie; uśmiecha się i śpiewa w trudnościach
9. Skaut jest oszczędny i dba o cudzą własność
10. Skaut jest czysty w myślach, słowach i uczynkach

Przyrzeczenie Skauta
Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam, służyć jak najlepiej Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, pomagać bliźniemu we wszystkich okolicznościach i przestrzegać Prawa Skauta

Wilczki  

Prawo Gromady
Wilczek słucha starego Wilka
Wilczek nie słucha samego siebie

Zasady Wilczka
1. Wilczek myśli najpierw o innych
2. Wilczek ma uszy i oczy szeroko otwarte
3. Wilczek jest zawsze czysty
4. Wilczek zawsze mówi prawdę
5. Wilczek jest zawsze radosny

Obietnica Wilczka
Obiecuję, ze wszystkich sił: być wiernym Bogu, Polsce, moim rodzicom Prawu Gromady oraz każdego dnia czynić komuś dobry uczynek